Sunku atsiminti dalykus, į kuriuos tau nusišvilpt

Šio straipsnio pavadinimą pasiskolinau iš populiaraus amerikiečių draminio serialo „Daktaras Hausas“ pagrindinio herojaus ekscentriškojo Hauso. Viena jo seriale pasakytų frazių skamba būtent taip – „Sunku atsiminti dalykus, į kuriuos tau nusišvilpt.“

Po audringojo 2022 m. gegužės 25 d. Tarybos posėdžio, kuriame aš ir mano frakcijos kolegė Neringa Trinskienė, „kaip kokios plėšrūnės, įsikabinusios į norimą atimtį grobį“, dėstėme argumentus, dėl ko reikėtų neskirti lėšų pagal VšĮ „SSK“ – krepšinio sporto klubo „Pieno žvaigždės“ pateiktą projekto paraišką. Mano argumentai buvo, kad paraiška parengta atmestinai, planuojama veikla nesprendžia paraiškoje įvardintos problemos, blogai apibrėžiami siektini rodikliai, paraiška metai iš metų perrašinėjama tik pakeičiant datas keliose vietose. Neringa „užmušinėjo“ klausimo pranešėją klausimais apie paraiškos atitikimą Savivaldybės strategijose keliamiems prioritetams, uždaviniams, suplanuotoms priemonėms. Kalbėjome ne tuščiai. Nuo šių metų pradžios iš Savivaldybės administracijos surinkau ir išanalizavau visų Savivaldybės turimų dokumentų kopijas, susijusias su savivaldybės skiriamu finansavimu Viešajai įstaigai „SSK“ už trejus paskutinius metus. 

2017 m. spalio 25 d. Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendė, kad Savivaldybė tampa VšĮ „SSK“ dalininke ir 2018 m. balandžio mėn. Taryba savo sprendimu pavedė tuometiniam administracijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Savivaldybės, kaip VšĮ „SSK“ dalininkės, teises ir pareigas. O tos pavestos teisės trumpai tokios: dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose; susipažinti su viešosios įstaigos dokumentais ir gauti viešosios įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą; kreiptis į teismą su ieškiniu (dėl netinkamų viešosios įstaigos sprendimų, sandorių…); kitos įstatymuose ir įstatuose nustatytos neturtinės teisės. 

2019 m. rugpjūčio 23 d. administracijos direktorius Povilas Balčiūnas savo įsakymu Nr. DV-464 vienam Pasvalio rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėjui vieneriems metams suteikė įgaliojimus įgyvendinti neturtines Pasvalio rajono savivaldybės teises ne visuotiniame VšĮ „SSK“ dalininkų susirinkime. Jau praėjo beveik dveji metai po to, kai pasibaigė direktoriaus įsakymo galiojimas. Joks kitas asmuo daugiau paskirtas nebuvo, ir Savivaldybės, kaip VšĮ „SSK“ dalininkės, kuri kasmet klubui skiria po 140 tūkst. eurų, teisių ir pareigų viešosios įstaigos veikloje niekas neįgyvendina. Administracijos direktorius „pamiršo“ parašyti įsakymą, ir turbūt dėl tos pačios priežasties, kurią ir įvardino Hausas, – „juk sunku atsiminti dalykus, į kuriuos tau …“ 

Dar kitus dalykus „užmiršo“ rajono Savivaldybės Visuomeninė sporto taryba (VST). Kokius? Ogi tokius, kad atlikdama savo funkciją – „rekomenduoja Savivaldybės tarybai skirti finansavimą sporto klubams, sporto organizacijoms ir programoms“ – VST turi vadovautis „Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašu“. VST vertina kiekvieną sporto organizacijos paraišką, atrenka finansuotinus projektus ir siūlo finansavimo dydį kiekvienam projektui. Šio tvarkos aprašo 17 punkte nurodyta, kad VST paraiškas vertina pagal kriterijus, numatytus aprašo 5, 6 ir 8 punktuose, bei duomenis, pateiktus paraiškoje. 5 aprašo punkte nurodytos prioritetinės finansuojamos sritys, 6 punkte – planuojamų veiklų vertinimo kriterijai, o 8 aprašo punkte yra nurodytos projektui finansuoti tinkamos išlaidos. Jos yra tokios: administravimas (iki 10 proc. projekto vertės), sporto inventoriaus įsigijimas, salių ir inventoriaus nuoma, transporto paslaugos, viešinimas, maistpinigiai, ilgalaikio turto įsigijimas (iki 50 proc. projekto vertės) ir dalyvio bei starto mokesčiai. 

Ir nė vieno žodžio tame punkte nėra apie tai, kad tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra atlyginimai ir gyventojų pajamų mokestis. Bet tas tvarkos aprašo punktas buvo visiškai „pamirštas“ Visuomeninėje sporto taryboje jau nuo pat šios Tarybos kadencijos pradžios ir nesukėlė jokių abejonių siūlyti Savivaldybės tarybai patvirtinti sprendimus, kuriais VšI „SSK“ buvo skirta: 2020 metais – 140 tūkst. eurų, iš kurių 133,1 tūkst. eurų išlaidų sudarė atlyginimai su mokesčiais; 2021 metais – 140 tūkst. eurų, iš kurių atlyginimai su mokesčiais atitinkamai buvo 123,15 tūkst. eurų. 

Aišku, galima sakyti, kad finansavimo sporto organizacijoms Visuomeninė sporto taryba pati neskiria, o skiria Savivaldybės taryba. Tačiau Savivaldybės tarybos nariams paraiškos (be atskiro prašymo) net nepateikiamos, o ji turi pasikliauti parengtu sprendimo projektu, VST protokolais (kurie irgi būna pateikiami ne visada) bei VST rekomendacijomis. O kai Visuomeninės sporto tarybos nariams, nusišvilpt ant tvarkų“, rezultatas va toks. 

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje yra dar vienas asmuo, susijęs su sportu ir tai reglamentuojančiomis tvarkomis – tai vyriausiasis specialistas Rimantas Savickas. Tarnautojas Rimantas kuruoja sportinę veiklą rajone ir už tą darbą gauna darbo užmokestį. Viena iš jo atliekamų funkcijų – „rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo…“ Ir būtent jis rengė tą sporto organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašą, pagal kurį atlyginimai sportininkams nenumatyti kaip tinkamos projektų išlaidos. Tas pats tarnautojas Rimantas 2021 m. gegužės 9 d. jo rengto Tarybos sprendimo projekto „Dėl sportininkų ir jų sporto mokytojų / trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aiškinamajame rašte rašė: Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-18 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-286 ,,Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ yra taisytinas. Čia ėjo kalba vėl apie tą patį projektų finansavimo tvarkos aprašą. Praėjo vieneri metai, taisytinas tvarkos aprašas iki šiol nepataisytas. Tarnautojas Rimantas „užmiršo“. Nes juk sunku atsiminti dalykus, į kuriuos … 

Ir pabaigai dar vienas „įdomus momentas“, susijęs su ponu Rimantu Savicku. Naujojoje Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje, paspaudus Švietimo ir sporto skyriaus nuorodą, atsidaro visų septynių skyriaus darbuotojų elektroninės vizitinės kortelės. Paspaudus ant kortelės esančios pareigybės nuorodą, atsidaro to darbuotojo pareigybės aprašymas, kur gali pasižiūrėti, kokios yra darbuotojo funkcijos, kokias jis turi turėti kompetencijas ir t. t. Iš septynių skyriaus darbuotojų, šešių darbuotojų pareigybių aprašymai atsidaro, o vyriausiojo specialisto Rimanto Savicko – ne. Kažkas, kas tvarkė svetainę, „užmiršo prikabinti“ pareigybės aprašymą tarnautojui Rimantui, arba kažkas, kas turėjo pateikti tą pareigybės aprašymą tam, kuris tvarkė svetainę, „pamiršo“ tą padaryti… 

Juk taip sunku atsiminti dalykus, į kuriuos nusišvilpt.

Jūratė JOVAIŠIENĖ

Savivaldybės tarybos narė

Nesutinkate su tuo kas išsakyta? Norite kontrargumentuoti? Galvojate kitaip? Atsiųskite savo nuomonę „Politikų ringui“!

Komentuok su Facebook

Ar skaitėte?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.