Ar mitingas turės įtakos tarybos sprendimui?

Prasideda mitingas. Dalyvavo žmonių iš Pasvalio, gretimų rajonų, vietos valdžios atstovai. Saugojo ir policijos pareigūnų ekipažas.

Šiandien vyks Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame planuojama priimti sprendimą dėl Pasvalio ligoninės reformos – ar uždaryti Akušerijos-ginekologijos ir Pediatrijos (Vaikų ligų) skyrius. Pasvalio žmonės subruzdo ir praėjusio šeštadienio rytmetį pakvietė į mitingą prie Pasvalio miesto savivaldybės „Išsaugokim Pasvalio ligoninės skyrius“. Organizatoriai, Lietuvos šeimų sąjūdžio atstovai, kvietė visus gyventojus – rinkėjus, pakalbėti, padiskutuoti, išsakyti savo mintis ir idėjas, bei Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narius (tiesa, atvyko ne visi kviestieji). Pagrindinės priežastys, dėl kurių rengiamas mitingas, viešai įvardintos šios: nepasiūlyta alternatyvų skyriams uždaryti; problemos aktualumas visiems rajono gyventojams; tai, kad žmonės skubios pagalbos gali ir nesulaukti dėl atstumų, ribotų finansinių išteklių, neišvystytos visuomeninio transporto sistemos rajone; todėl, kad neaišku, ar Panevėžio ligoninė pasiruošusi priimti gimdyves ir mažuosius ligoniukus iš Pasvalio (Kupiškio, Biržų ir kt.); Pasvalio ligoninės 2019–2023 m. strateginiame plane nenumatytas jokių skyrių uždarymas; dviejų skyrių uždarymas atneš visos medicinos sistemos rajone (ir, galbūt, apskrityje) griūtį; nepakankamas visuomenės informavimas.

Šeimų sąjūdžio atstovas Žilvinas Grinevičius sveikinosi ir dėkojo visiems atėjusiems – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariams bei Pasvalio gyventojams. Priminė laikytis saugumo reikalavimų. „Gal išgirsime tai, ką norime išgirsti“, – viltį išreiškė mitingo organizatorius.

Beatričė Grinevičienė priminė įvykių kontekstą, diskusijų pradžią. Lapkričio 20 dieną pradėta vykdyti iniciatyva – parašų rinkimas, siekiant užkirsti kelią dviejų Pasvalio ligoninės skyrių (Akušerijos-ginekologijos ir Pediatrijos) panaikinimui. Šiandien – jau 500 parašų (tačiau surinkti dar ne visi lapai. Jie bus pateikti tarybai prieš posėdį. Tikimasi iki 1000 parašų). 

Mitingui įpusėjus, deja, stovėti liko daugiausia organizatoriai ir kviestiniai dalyviai – tarybos nariai. „Iš gatvės“ kalbų klausėsi tik keli žmonės. Tačiau organizatoriai pasirūpino filmavimo įranga ir mitingą transliavo feisbuke. 

Ar tai „paskutinis pasispardymas“? Belieka laukti sprendimo, priimsimo rytojaus posėdyje. 

Gyventojai žėrė klausimų, išreiškė apmaudą 

Kartojosi jau anksčiau išsakyti klausimai, tačiau nuskambėjo ir naujų aspektų. 

Kaip Pasvalio gyventojas prisistatęs mitingo dalyvis klausė – kiek laiko tęsiasi situacija, kai į Pediatrijos ir gimdymo skyrius guldomi kovidiniai ligoniai? „Gal todėl ir skiriasi ligonių skaičiai? Gal todėl žmonės ir kreipiasi į Panevėžį?“ Dalyvis atkreipė dėmesį į painią Pediatrijos skyriaus situaciją – kai čia neliko vadovaujančio gydytojo, skyrius paralyžiuotas, ir problemos niekaip neišsprendžiamos. 

Išreiškė siūlymą, jog tarybos nariai galėtų atidžiau, kas ketvirtį, pusmetį ar metus, peržvelgti nuveiktus darbus, aptarti problemas. Tuo tarpu: „Įmonės galėtų pateikti ataskaitas problemų, kurias reikia spręsti.“ Klausė, kodėl nesudaryta darbo grupė klausimams dėl minimų ligoninės skyrių uždarymo spręsti. Paminėjo, jog reformas išgyvena ir gretimi rajonai – galbūt ten yra gydytojų, kurie sutiktų atvykti pas mus? 

Į mitingą darganotu oru šeštadienio rytą, susirinko nedaug žmonių, bet aistros atėjusiems netrūko. Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Pasisakė ir kaimynų problemoms neabejinga biržietė Dalia. „Man labai keista – 2021 metai, o sveikatos apsauga žlugdoma. Kaip sako ligoninės direktorius (jūs nesijuokit!) – pinigai, pinigai, pinigai… O kur žmogus? Iš mūsų varganų atlyginimų išskaičiuojami tai nesumažinti mokesčiai. Bet tolinama sveikatos apsauga! Reikia važiuoti kažin kur. Nors prieš septyniasdešimt aštuoniasdešimt metų – spjaukit į mane! – bet sovietiniame kolchoze geriau buvo gyventi nei dabar, – aistringai kalbėjo moteris, išsakydama skaudulius, ir sulaukė pritarimo plojimų. „Aš nebuvau komunistė, mano seneliai ištremti. Bet, ką sakau, tiesa – į žmogų buvo kitoks požiūris. Kas dabar darosi? Kur ištaškomi valstybės biudžeto pinigai? Kiek visokios programos, projektai, auksiniai šaukštai kainuoja… O sveikatai, žmogui nėra pinigų! Kas tas žmogus – kažkoks vienetas, nešantis į biudžetą pinigus? <…> Nesvarbu, kad gimdymų mažai. Daug ir nereikia, svarbu, kad būtų gydytojai.“ Ji tęsė, kreipdamasi į ligoninių vadovus: „Jūs negalvokit, kad šiuo uždarymu viskas pasibaigs… Po kelerių metų vėl sakys, kad dar sumažina pinigų. Taip ir paliksit Kauno kaimo ambulatorija! Jei jūs, Lietuvos ligoninių valdžia, nesusiimsit ir nenuvažiuosit į ministeriją. Kitaip dalins po keletą grašių ir dejuosit, kad nėra pinigų.“

Sau svarbius dalykus išsakė pasvalietis Vilius. „Nežiūrėkite, kad čia atėjo mažai žmonių. Savanoriai rinko parašus, ir maždaug 98 % žmonių rašėsi. Likusi dalis dėl kažkokių priežasčių paprasčiausiai bijojo“, – sakė jis. „Tuos skyrius reikėtų išsaugoti vien dėl to, kad esame Lietuvos šiaurinės dalies centre“, – akcentavo pasvalietis ir išreiškė siūlymą viešai atsiverti Biržams, Pakruojui, Žeimeliui – vaikų aplinkui juk yra. 

B. Grinevičienė paminėjo, jog galima atlikti apklausą – ji žinanti daugybę blogosios patirties pavyzdžių, kaip pacientai nebuvo priimti Pasvalyje ir „išsiųsti“ į Panevėžį. O „sveriant“, kas svarbiau – kokybė ar tai, kad paslauga arti, visgi laimėtų tai, kad paslauga šalia, – davė suprasti Beatričė. Netikėtai įsiplieskė jos ir mero Gintauto Gegužinsko ginčas dėl praėjusią savaitę buvusios ekstremalios padėties keliuose. Situacija tokia – vaikams „nuotolinis“, tėvai lediniais keliais vyksta į darbą ir į ligoninę. Kas kaltas? Valdžia? Oras? „Čia yra žiauru ir galit šaipytis kiek norit – man jūsų sarkazmas, žinokit, jau per gerklę lenda“, – merui rėžė Grinevičienė. Jis atsakė – mokykliniai autobusiukai važiuoja nuo kelio, nes žvyrkeliai nebarstomi – tokia tvarka, nors oras buvo išties baisus: „Jie nuslydo todėl, kad buvo labai slidu!“ 

Ką atsakė tarybos nariai?

Mitingo metu pasisakė įvairias nuomones aptariamu klausimu turintys Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai. Be to, kas jau anksčiau buvo įvardinta spaudoje, nuskambėjo ir mažiau girdėtų pastebėjimų. 

Igoris Malinauskas visų pirma pastebėjo, jog klausimas visuomenę tedomina mažai – susirinkusiųjų išties nedaug. Politikas pasisakė, jog nematantis reikalo laikyti gimdymo skyriaus, jei pacientų nėra (nebent pavyktų kviesti čion Biržų, Kupiškio, Pakruojo pacientus). O Vaikų ligų skyrius, jo nuomone, turi likti, nes vaikų dar yra. 

Jūratė Jovaišienė išreiškė gailestį, kad susirinko mažai žmonių, juokaudama, jog blogas oras palankus valdančiajai daugumai. Dėkodama mitingo organizatoriams, ji sakė: „Jūsų sizifiškas darbas rūpi tik vienam kitam.“ 

Politikė pripažino balsuosianti prieš minimų skyrių uždarymą. „Negalime elgtis chaotiškai, stichiškai. Yra ir toks dalykas, kaip gyventojų poreikiai, lūkesčiai.“ Plojimais palydėti žodžiai: „Net jei yra vienas gimdymas, paslauga kažkam reikalinga.“ 

J. Jovaišienė išreiškė siūlymą, jog kaip neapsimokančios aptariamos gydymo paslaugos turėtų būti dotuojamos, išlaikomos valstybės lygmeniu: „Kad neliktume išvis be jokių paslaugų.“ Ir kalbant apie medicinos punktų problemą, politikė ragino stengtis išlaikyti visuminį požiūrį, strateginį matymą, matyti didesnį paveikslą: „Tas neapsimoka, tas neapsimoka… Bet gal nėra kitos alternatyvos?“ 

Linas Kruopis, opozicinės Lietuvos regionų partijos frakcijos narys, kvietė prisiminti, kas yra savivalda. „Pasitikėjimo mandatą mums suteikė rinkėjas, mes jo valią ir privalome vykdyti. Kokia ta valia? Norime išsaugoti skyrius. Vadinasi, turime organizuoti darbą taip, kad jie išliktų.“ 

Pasvalio rajono meras G. Gegužinskas dėkojo gyventojams už tai, kad yra neabejingi savo krašto problemoms. Savivaldybės vadovas darsyk, tik kitais žodžiais, priminė tai, ką jau ne sykį buvo išsakęs. Minėjo ir tai, jog tarybos nariai turėtų įsipareigoti apgalvoti ir platesnio socialinio transporto tinklo klausimą, tarkime, „socialinį taksi“. Reikia atnaujinti ir soc. darbuotojų transportą. Užsiminė, jog bus svarstomos ir naujos paskatos, skirtos pritraukti gydytojams (tačiau konkurencijos tarnyba prižiūri, jog jomis galėtų naudotis ir privačios klinikos). 

Rajono vadovas galiausiai tarė: „Negalime žiūrėti tik taip: „Šitie durniai daro neteisingai. Aš, va, padaryčiau kitaip. Bet, suprantate, reikia matyti visą paveikslą… Tad aš, kaip Pasvalio gyventojas, pykit nepykit, balsuosiu, kad šituos skyrius uždarytume, bet mūsų ligoninė išliktų gyva“, – prašydamas supratimo: „Ir mums sprendimus nelengva priimti.“ 

Darsyk savo poziciją išsakyti turėjo galimybę ir Pasvalio ligoninės direktorius Rolandas Rastauskas. Jis, padėkojęs susirinkusiems net žvarbiu oru, priminė – gimdymų yra tik aštuoni per mėnesį, Vaikų ligų skyrius nedirba jau metai, ir ši realybė neatitinka norų skyriaus išsaugoti. Vyr. gydytojas darsyk pasakojo, kokius nuostolius tenka padengti kitų skyrių sąskaita: „Žmonės dirba didžiuliu krūviu, dieną naktį, uždirba ligoninei pinigus. Ir nuo jų reikia apie trisdešimt procentų nuimti, išlaikyti Akušerijos-ginekologijos ir Vaikų ligų skyriams! Tų žmonių kantrybė ne begalinė, jie gauna mažiau nei Lietuvos vidurkis – todėl, kad reikia atiduoti tiems, kurie neturi darbo ir sėdi. Įsivaizduokite, kaip mes pritrauksime naujų specialistų ar išlaikysime turimus?“ 

R. Rastauskas priminė, jog opozicinė Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (kuriai priklauso dabar prieš reformas balsuoti žadanti J. Jovaišienė) prieš trejus metus taip pat siūlė minimus skyrius uždaryti. „O dabar nuomonė keičiasi. Negalima taip taikytis! Išeina toks nenoširdumas, dviveidiškumas“, – pasisakė konservatorius. (Pati Jovaišienė vėliau atsakė „šventai neatsimenanti“, kas buvo prieš trejus metus, bet žadėjo nepatingėsianti pasižiūrėti posėdžių įrašų). 

„Sprendimus reikia priimti laiku“, – sakė Rastauskas, kalbėdamas apie galimą gauti paramą iš Europos Sąjungos. Ji – ne pagrindinis tikslas, tačiau vykdant reformą dabar, yra galimybė gauti lėšų ligoninės ateičiai. „Raginu tarybos narius elgtis atsakingai ir pagalvoti apie visą ligoninę, neapsiribojant tik dviem skyriais“, – reziumavo gydymo įstaigos vadovas. 

Pasisakė Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Mulevičius, akcentuodamas tai, kad frakcijose būta ir kitokių pasiūlymų, be to, būta ir nerimo dėl Vaikų ligų skyriaus uždarymo (yra tų, kuriems sunku „privažinėti“ į Panevėžį, o mažam vaikui svarbu, kad tėvai būtų šalia. Be to, pasitaiko atvejų, kai pagalbos reikia žaibiškai – greičiau nei galima nuvažiuoti į Panevėžį). „Ir iš savivaldos turi kilti iniciatyva (žinoma, tai neįvyks taip greitai) – kad valstybė žmonėms turi garantuoti kokybiškas sveikatos paslaugas. Nepaisant to, kad vaikų mažėja, jie turėtų būtų prioritetas.“ Pateikė pavyzdį, jog ugniagesiai dirba budėjimo režimu, – galbūt kažkas panašaus gali būti ir medicinoje? Bei išreiškė raginimą neversti medicinos prekiniais santykiais.

Prie mikrofono išstojo ir tarybos narys Stasys Vainauskas: „Pavyzdys – skiepijimasis. Iš tų, kurie nesiskiepija, atimama galimybė dirbti. Sako, žmonės savanoriškai skiepijasi, nes nori dirbti? (Pasigirdo plojimai. – aut. past.) Taip pat, norint, kad sumažėtų gyventojų, nereikia jiems ir įrengti vandentiekio, tiesti kelių, nereikia kultūros, bibliotekų, tolinkime mediciną… Ir jie bus priversti arba čia nebegyventi, arba ieškoti paslaugų didesniuose miestuose.“ 

Darsyk prie mikrofono žengė I. Malinauskas. Išsakė nuomonę apie tai, kad valstybė, anot jo, sugriovusi medicinos procesą – kadangi gydytojai, „atėjus laisvės laikams“, atlyginimus turi užsidirbti patys, įsigalėjo komercija. 

Beatričė Grinevičienė – viena iš mitingo „Išsaugokim Pasvalio ligoninės skyrius“ organizatorių, Šeimų sajūdžio atstovė. Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Mikrofoną perėmė B. Grinevičienė: „Pasiginčyti yra sveika. Ir merui biški išeiti iš šiltų patalpų. Iš Baltosios salės. Aš pati už durų tada stovėjau dvi valandas. Buvo minus penkiolika laipsnių. Nes „G-paso“ niekada neišsiiminėsiu, iš principo. Tai mano sprendimas. Todėl ačiū, kad atėjot – tai yra didelė pagarba. Nesvarbu, kokia nuomonė bebūtų, ją reikia drąsiai išsakyti visiems. 

Ir noriu priminti ministro Dulkio pasitikimą – mano vyras tada buvo Matulo apdergtas. Niekas neatsiprašė – visa svita, jūsų buvo daug. TV3 parodė labai „gražų“ purvą – kad mes sukėlėm jovalą, nors išties tai buvo seimūnas. Suprantate, nei vieno iš jūsų nepuošia tokie dalykai. Jei kalbamės, reikia duoti ir mums pasisakyti – mes tikrai nenorime nieko atstumti ir asmeniškai įžeidinėti.“ 

I. Malinauskas tuo tarpu priminė, kad minėtąjį seimūną patys ir renkame – metų metus iš eilės. Beatričė atsakė: „Taip. Žiemgalos rytinė apygarda ir Pakruojis turi gerai pagalvoti. Mes, rinkdami parašus, susidarėme įspūdį, kad žmonės yra įbauginti. Pasirodė, kad dalis žmonių buvo „nusodinti“, kad nevažiuotų Dulkio pasitikti. O išdrįsti, peržengti tai reikia.

Jei seimūnas tave aprėkia, apima jausmas – tu jam trukdai. Esi rinkėjas ir jam trukdai su savo elementariu klausimu. Ateičiai – reikia visiems pagalvoti. Nes trisdešimt metų būti valdžioje yra liga ir diagnozė, sakyčiau“, – savo nuomonę išsakė organizatorė. 

Meras padėkojo už surengtą susitikimą, galimybę apsikeisti nuomonėmis. Mes visi esame skirtingi. Kartais ir pasielgiame skirtingai – diplomatiškai kalbėjo jis. O atsisveikindamas tarė: „Svarbiausia, nesirkit, ir skiepykitės. O jei nenorite, saugokitės.“ 

Padėkojusi, atsisveikino ir pati Beatričė. „Minioje“ dar girdėjosi įvairių šūktelėjimų, bet kalbėjusieji savivaldybės skverelį, regis, paliko su šypsenomis.

Komentuok su Facebook

Ar skaitėte?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.