Tag: Paveldas (Page 2/4)

1951-ųjų rugsėjis. Drama Banionių kaime

Kriklinių kraštą dengia Žaliosios girios sparnas. Po juo vyko pokario laisvės kovos, glaudėsi išsekę partizanai, o dabar kyla pagarbos paminklai….

Daugiau...

Archeologinis paveldas Pasvalio rajone

Pasvalio rajone yra 33 archeologinės vietovės, įtrauktos į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą. Santykinai tai nedidelis skaičius, palyginimui Utenos r. –…

Daugiau...

Senojo Pasvalio parko puoselėtojo širdis sustojo lageryje

Vartau ir pervartau dvi knygas: viena skirta žymaus agronomo Alfonso Žukausko (1896–1972) atminimui, išleista jo gimimo šimtmečio proga. Jai atsirasti…

Daugiau...

Sukaktis be šventinių tostų…

Rytiniame Kiemėnų kaimo pakrašty prašalaičio dėmesį patraukia išraiškingas skulptoriaus Arūno Grušo iš ąžuolo išdrožtas koplytstulpis, skirtas čionykštei pradžios mokyklai, įrašiusiai…

Daugiau...

Filmo apie seseris Chodakauskaites kūrėjų keliai atvedė į Vytartų dvarą

Po dvejų metų minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Ši iškili data verčia atsigręžti į tuos žmones, kurie savo darbais puoselėjo…

Daugiau...

Pušaloto kapinynas atveria žiemgalių paslaptis

Pasvalio krašte negalime pasigirti nuveiktais archeologiniais darbais ir gausiais atradimais. Krašto muziejuje saugomi daugiausia tik atsitiktiniai radiniai. Iš įpratimo didžiuojamės…

Daugiau...

Bandys įgyvendinti ne vieną milijoną kainuojančią svajonę

Siaurukas – ta „bambagyslė“, kuri kone šimtui metų buvo sujungusi nemažą dalį šiaurinės Lietuvos, mirė devintame praeito amžiaus dešimtmetyje. Tiksliau…

Daugiau...

Žemaitės paslaptis atsiskleidžia naujame biografiniame romane

Knyga su muziejiniu pamušalu Paprasta, kukli kaimo moteris – turbūt daugeliui tokį pirmą įspūdį palieka lietuvių literatūros klasikės Žemaitės –…

Daugiau...

Augo parkas ir būsimas akademikas

Vis prisimenu 1996-aisiais vykusį neeilinio agronomo Alfonso Žukausko (1896 03 31 – 1972 11 15) gimimo šimtmečio paminėjimą Vilniuje, Žemės…

Daugiau...

Gyvos istorijos dešimtmetis

Projektas „Misija Sibiras“ mini savo dešimtmetį, o pernai surengtoje ekspedicijoje pirmą kartą dalyvavo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei…

Daugiau...

Prisiminti medžiais virtę broliai

„Naktį visus pažadino beldimas. Mamytė atidarė duris. Jie buvo trise. Skubiai buvo uždangstyti langai, uždegta šviesa, ant stalo padėta maisto….

Daugiau...

„Pasvalys ir Joniškis tampa viduramžių dokumentų leidybos centrais Lietuvoje“

Šių Lietuvos edukologijos universiteto istoriko dr. Tomo Baranausko ištartų žodžių Pasvalio krašto muziejuje galėtų pavydėti ir universitetus turintys šalies miestai….

Daugiau...

Beveik rimtai apie meilę, dieviškas galias ir kitus stebuklus

III a. imperatorius Klaudijus II siekė suburti kuo didesnę kariuomenę, galinčią efektyviai ginti Romos imperiją. Buvo išleistas įsakymas laikinai draudžiantis…

Daugiau...

Bičiulystė su Toronte gyvenančiu kraštiečiu

Bibliotekų metus Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka pradėjo prieš 95 metus Joniškėlyje gimusio ir Kanadoje gyvenančio buvusio lietuvių išeivijos laikraščio „Tėviškės…

Daugiau...

Kokius istorijos ir kultūros klodus šįkart atveria „Šiaurietiški atsivėrimai“?

Priešpaskutinę senųjų metų dieną iš spaustuvės atkeliavo antrasis šių metų Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeris. Kita…

Daugiau...